Doručení zdarma u všech objednávek nad 1200 Kč!

Předpisy o ochraně osobních údajů

IZISTEP to natural living s.r.o. („My“ nebo „náš“) provozuje webovou stránku www.izistep.com (dále jen „Služba“).
Tato stránka uvádí informace o našich předpisech týkající se sběru, používání a zveřejňování osobních údajů při použití naší Služby a možností, které s těmito daty souvisí.
Vaše údaje používáme k provozu a zlepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte souhlasíte se sběrem a použitím informací v souladu s těmito předpisy. Pokud v těchto předpisech není uvedeno jinak, mají výrazy použité v těchto předpisech stejný význam, jako v našich Podmínkách používání, dostupných na www.izistep.com

Definice

 • Služba Službou se rozumí webová stránka www.izistep.com provozovaná společností IZISTEP to natural living s.r.o.
 • Osobní údaje Osobními údaji se rozumí údaje o žijící osobě, která může být na základě těchto údajů identifikována (nebo na základě těch informací (a jiných), které máme, nebo které pravděpodobně budeme mít).
 • Údaje o používání Údaje o používání se sbírají automaticky buď při používání Služby nebo z infrastruktury samotné Služby (např. doba strávená na stránce).
 • Cookies Cookies jsou malé soubory uložené na vašem zařízení (počítač či mobilní zařízení).
 • Kontrolor údajů Kontrolorem údajů se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která určuje (buď sama nebo společně s jinými osobami) účel či způsob, kterým se veškeré osobní údaje zpracovávají či budou zpracovávat. Pro účely těchto předpisů jsme Kontrolorem údajů vašich osobních údajů my.
 • Zpracovatelé údajů (nebo Poskytovatele služby) Zpracovateli údajů (nebo Poskytovateli služby) se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává data za Kontrolora údajů. Za účelem lepšího zpracování vašich údajů můžeme využít služeb různých Poskytovatelů služeb.
 • Předmět údajů (nebo Uživatel) Předmětem údajů je jakákoli žijící osoba, která používá naši Službu a je předmětem osobních údajů.

Sběr a používání informací

Abychom vám mohli poskytovat a zlepšovat naši Službu, sbíráme z různých důvodů několik různých typů informací.

Typy sbíraných dat

Osobní údaje

Při používání naší Služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité informace osobní identifikace, které mohou být využity ke kontaktu či identifikaci („Osobní údaje“). Informace osobní identifikace mohou mimo jiné zahrnovat:

Informace o používání

Můžeme také sbírat informace o tom, jakým způsobem se ke Službě přistupuje a jak se používá („Údaje o používání“). Tyto Údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako jsou adresa internetového protokolu vašeho počítače (IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, navštívené stránky naší Služby, čas a datum vaší návštěvy, čas na těchto stránkách strávený, specifické identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.

Údaje o sledování a Cookies

Používáme cookies a podobné sledovací technologie ke sledování aktivity na naší Službě a určité informace přechováváme.

Cookies jsou soubory s malým množstvím údajů, které mohou zahrnovat anonymní specifický identifikátor. Cookies se odesílají do vašeho prohlížeče z webové stránky a ukládají se na vašem zařízení. Ke sběru a sledování informací, zlepšování a analýze naší Služby se také používají další sledovací technologie, jako např. beacons, tagy a skripty.

Váš prohlížeč můžete nastavit tak, aby odmítal všechny cookies nebo upozornil, když se cookie odesílá. Pokud ale cookies nepřijmete, nebudete pravděpodobně moci používat některé části naší Služby.

Příklady Cookies, které používáme:

 • Relační cookies. . Relační cookies používáme k provozu naší Služby.
 • Preference Cookies. Preferenční cookies používáme k zapamatování vašich preferencí a různých nastavení.
 • Bezpečnostní cookies. . Bezpečnostní cookies používáme k bezpečnostním účelům.

Použití údajů

IZISTEP to natural living s.r.o. používá sebrané informace k různým účelům:

 • K poskytování a provozování naší Služby
 • K upozornění na změny v naší Službě
 • K povolení účasti na interaktivních funkcích naší Služby, když si to zvolíte
 • K poskytování zákaznické podpory
 • K shromažďování analýz nebo cenných informací, abychom mohli naši Službu vylepšit
 • Ke sledování používání naší Služby
 • K rozpoznání, předcházení a řešení technických problémů

Právní základ pro zpracování osobních údajů v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Pokud jste z Evropského hospodářského prostoru (EEA), právní základ společnosti IZISTEP to natural living s.r.o. pro sběr a používání osobních informací popsaných v těchto předpisech závisí na osobních údajích, které sbíráme, a konkrétním kontextu, v rámci kterého je sbíráme.
Společnost IZISTEP to natural living s.r.o. může zpracovávat vaše osobní údaje, protože:

 • S vámi musíme uzavřít smlouvu
 • Dali jste nám k tomu povolení
 • Zpracování je v našem legitimním zájmu a není anulováno našimi právy
 • Abychom dodrželi zákon

Uchovávání údajů

Společnost IZISTEP to natural living s.r.o. bude uchovávat vaše osobní údaje pouze po nezbytně dlouhou dobu uvedenou v těchto předpisech. Vaše osobní údaje uchováme a použijeme v rozsahu nutném k tomu, abychom dodrželi naše zákonné povinnosti (např. pokud budeme muset uchovat vaše osobní údaje, abychom dodrželi platné zákony), řešit neshody a uplatňovat naše právní ujednání a předpisy.
Společnost IZISTEP to natural living s.r.o. bude také za účelem interní analýzy uchovávat Údaje o používání. Údaje o používání se obecně uchovávají kratší dobu, kromě toho, kdy se tyto údaje používají k posílení bezpečnosti nebo ke zlepšení funkčnosti naší Služby, nebo podle zákona musíme tato data uchovávat delší dobu.

Přenos dat

Vaše informace, včetně Osobních údajů, se mohou převést – a uchovávat – na počítačích umístěných mimo vaši zemi, kraj, okres, nebo jinou vládní působnost, kde se zákony o ochraně osobních údajů mohou lišit od těch, které jsou platné ve vaší soudní působnosti.
Pokud se nacházíte mimo Českou republiku a poskytnete nám informace, vezměte prosím na vědomi, že údaje, včetně Osobních údajů, převádíme do České republiky a zde je i zpracováváme.
Váš souhlas s těmito Předpisy následně po odeslání takových informací představuje váš souhlas s takovým převodem.
Společnost IZISTEP to natural living s.r.o. podnikne veškeré přiměřené a nutné kroky, aby zajistila bezpečné zacházení s vašimi údaji v souladu s těmito předpisy. Společnost nebude převádět vaše osobní údaje do organizace nebo země, pokud v místě neexistuje dostatečná kontrola, včetně zabezpečení vašich dat a jiných osobních údajů.

Zveřejnění údajů

Obchodní transakce

Pokud ve společnosti IZISTEP to natural living s.r.o. dojde ke sloučení, akvizici nebo prodeji majetku, mohou být vaše osobní údaje převedeny. Předtím, než budou vaše osobní údaje převedeny a začnou podléhat jiným předpisům o ochraně osobních údajů, budete na to upozornění.

Zveřejnění ze zákonných důvodů

Za určitých okolností může dojít k situaci, kdy bude společnost IZISTEP to natural living s.r.o. muset zveřejnit vaše osobní údaje, a to když si to vyžádá zákon nebo v reakci na platné požadavky orgánů (např. soud či úřad vlády).

Zákonné požadavky

Společnost IZISTEP to natural living s.r.o. může zveřejnit vaše osobní údaje v dobré víře, že takový krok je nutný, aby:

 • se vyhovělo zákonným povinnostem
 • se ochránila práva nebo majetek společnosti IZISTEP to natural living s.r.o.
 • se předešlo nebo prošetřilo případné nekalé jednání ve spojitosti se Službou
 • se ochránila osobní bezpečnost uživatelů Služby nebo veřejnosti
 • se ochránila před právní odpovědností

Zabezpečení údajů

Zabezpečení vašich údajů je pro nás důležité, ale nezapomeňte, že žádný způsob převodu dat přes internet nebo metoda elektronického uchovávání nejsou 100% bezpečné. Ačkoli se k ochraně vašich osobních údajů snažíme využívat komerčně dostupné prostředky, nemůžeme zaručit jejich naprosté zabezpečení.

Naše předpisy ohledně signálů „Nesledování“ podle Kalifornského zákona o ochraně online (CalOPPA)

Nesledování (Do Not Track – DNT) nepodporujeme. Nesledování je možnost, kterou můžete vybrat ve svém webovém prohlížeči, aby vás stránky nesledovaly.
Nesledování můžete zapnout či vypnout v Nastavení vašeho webového prohlížeče.

Vaše práva na ochranu osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Pokud jste občanem země Evropského hospodářského prostoru (EEA), máte určitá práva na ochranu osobních údajů. Společnost IZISTEP to natural living s.r.o. dělá důvodné kroky k tomu, aby vám umožnila opravovat, pozměňovat, mazat nebo omezovat použití vašich osobních údajů.
Pokud chcete být informováni o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme a pokud chcete, aby byly z našeho systému odstraněny, kontaktujte nás prosím.
Za určitých okolností máte tato práva na ochranu osobních údajů:

 • Právo na přístup, aktualizaci nebo smazání informací, které o vás máme. Kdykoliv to bude možné, máte možnost přístupu, aktualizace nebo požadavku na vymazání vašich osobních údajů přímo v části nastavení vašeho účtu. Pokud tyto kroky nemůže podniknout sami, požádejte nás prosím o pomoc.
 • Právo na opravu.. Máte právo na opravu vašich informací, pokud jsou tyto nepřesné nebo nekompletní.
 • Právo na nesouhlas. Máte právo nesouhlasit se zpracováním vašich osobních údajů.
 • Právo na omezení. Máte právo vyžadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo na přenos dat.. Máte právo vyžádat si výpis informací, které o vás máme, ve strukturovaném, strojně čitelném a běžně používaném formátu.
 • Právo stáhnout souhlas. Máte také právo kdykoliv stáhnout váš souhlas tam, kde společnost IZISTEP to natural living s.r.o. vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu zpracovávala.

Vezměte prosím na vědomí, že předtím, než na takové požadavky zareagujeme, můžeme vás požádat o ověření vaší identity.
Na způsob, jakým sbíráme a používám vaše osobní údaje můžete podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Více informací získáte od místního Úřadu na ochranu osobních údajů v Evropském hospodářském prostoru (EEA).

Poskytovatelé služeb

Ke zlepšování naší Služby, poskytování Služby našim jménem, poskytování služeb se Službou spojených nebo k pomoci při analýze používání Služby můžeme zaměstnat společnosti a jednotlivce třetích stran („Poskytovatele služeb“).
Tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům pouze do té míry, aby mohly provést svou práci našim jménem, a mají povinnost údaje nezveřejňovat ani je nepoužívat k jakýmkoliv jiným účelům.

Poskytovatelé analýz

Poskytovatele služeb třetích stran můžeme využít ke sledování a analýze používání naší Služby.

 • Google Analytics Google Analytics je webová analytická služba, kterou nabízí společnost Google, která sleduje a zaznamenává provoz na webové stránce. Společnost Google sebraná data používá ke sledování používání naší Služby. Tyto údaje se sdílí s jinými službami Google. Společnost Google může sebrané údaje využít ke kontextualizaci a personalizaci reklam své vlastní reklamní sítě.
  Pokud nechcete, aby vaše činnost byla ve Službě Google Analytics dostupná, můžete si do vašeho prohlížeče nainstalovat add-on, který službu Google Analytics vypne. Add-on brání JavaScriptu Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) sdílet informace o navštívení se službou Google Analytics.
  Více informací o ochraně soukromí společnosti Google získáte na webové stránce Ochrana soukromí a smluvní podmínky: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Remarketing

 • Google AdWords

Služba remarketingu Google AdWords je poskytována společností Google Inc.

Na stránce nastavení Google Ads můžete vypnout Zobrazování reklamy Google Analytics a nastavit si reklamy Google Display Network: http://www.google.com/settings/ads

Společnost Google také doporučuje instalovat rozšíření prohlížeče Google Analytics Opt-out – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – pro váš prohlížeč. Rozšíření prohlížeče Google Analytics Opt-out dává návštěvníkům možnost neposkytovat svá data službě Google Analytics

Více informací o ochraně soukromí společnosti Google naleznete na webové stránce Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 • Facebook

Služba remarketingu Facebook je poskytována společností Facebook Inc.

Více informací o internetové reklamě od společnosti Facebook naleznete na stránce: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Chcete-li vypnout internetové reklamy společnosti Facebook, postupujte podle těchto jejich instrukcí: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Společnost Facebook dodržuje autoregulační principy pro reklamní chování online zavedené Aliancí digitální reklamy. Facebook a další zúčastněné společnosti můžete také vypnout přes Alianci digitální reklamy v USA http://www.aboutads.info/choices/, kanadskou Alianci digitální reklamy v Kanadě http://youradchoices.ca/ nebo evropskou Interaktivní alianci digitální reklamu v Evropě http://www.youronlinechoices.eu/, nebo vypnutí provést přes vaše mobilní zařízení.

Více informací o dodržování soukromí společnosti Facebook naleznete na stránce s předpisy o údajích společnosti Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Platby

V rámci Služby můžeme poskytovat placené produkty a/nebo služby. V takovém případě ke zpracování plateb používáme služby třetích stran (např. zpracovatele plateb).
Nebudeme ukládat ani sbírat vaše údaje o platebních kartách. Tato informace se poskytuje přímo našim zpracovatelům plateb třetích stran, jejichž použití vašich osobních údajů podléhá jejich předpisům o ochraně osobních údajů. Tito zpracovatelé plateb dodržují normy vydané PCI-DSS spravované Radou pro bezpečnostní normy (Security Standards Council – PCI), což je společná snaha společností, jako jsou Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečnou manipulaci platebních informací.
Zpracovatelé plateb, se kterými pracujeme, jsou:

Odkazy na další stránky

Naše Služba může obsahovat odkazy na další stránky, které nejsou provozovány námi. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránku této třetí strany. Velmi vám doporučujeme, abyste si přečetli předpisy každé navštívené stránky.
Nemůžeme ovlivnit ani nést zodpovědnost za obsah, předpisy o ochraně osobních údajů nebo praktiky žádných stránek nebo služeb třetích stran.

Soukromí dětí

Naše Služba se nevztahuje na osoby do 18 let věku („děti“).
Vědomě nesbíráme údaje osobní identifikace od nikoho do 18 let věku. Pokud jste rodič nebo opatrovník a jste si vědomi, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás prosím. Pokud zjistíme, že jsme sebrali osobní údaje od dětí bez ověření souhlasem rodičů, tyto informace z našich serverů odstraníme.

Změny předpisů o ochraně osobních údajů

Někdy můžeme naše předpisy upravit. Na veškeré změny vás upozorníme tak, že tyto nové předpisy zveřejníme na této stránce.
Předtím, než změna nabude platnosti a dojde k aktualizaci „data nabytí platnosti“ v horní části těchto předpisů, vás budeme informovat e-mailem a/nebo výrazným oznámením v naší Službě.
Doporučujeme, abyste tyto předpisy kvůli možným změnám pravidelně kontrolovali. Změny předpisů o ochraně osobních údajů jsou platné po umístění na tuto stránku.

Kontaktujte nás

Pokud máte ohledně těchto předpisů jakékoliv dotazy, kontaktujte nás prosím:

 • By email: info@izistep.com
 • By phone number: +420 722 725 853